top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

G                                              D  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           D                               G  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          C  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      G  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           D                               G  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

+3
bottom of page