top of page

NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

Bb                                       D#

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

Bb                             D#

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Cm                                F  

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Dm                             Gm  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Cm               G#             F  

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               D#                      F  

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Dm                    Gm  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Cm  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        F                      Bb       Bb7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           D#              F  

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Dm               Gm  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Cm                         F             Bb

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

+3
bottom of page