NO.

253

บุตรแห่งรางหญ้า

KEY

     C              Em           Am      G  

1. วันเวลาผ่านไปนานนับพันปี

    F                G                  C  

ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลกนี้

F                        G         Em      Am  

แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียงชั่วนาที

Dm                                      G  

ความเปรมปรีด์ยังเปี่ยมล้นทั่วโลกา


      C                 Em   

2) เบธเลเฮ็มเป็นเมือง

                Am         G  

เล็กน้อยในสายตาผู้คน

              F        G                  C  

แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้

F                   G  

ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง

      Em        Am  

ไม่มีที่ว่างให้พระองค์

    Dm               G               C  

จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ


        F                G              Em      Am

* อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเรา

Dm             G                         C  

เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย

F                      G  

เป็นนามขององค์พระบุตรา

   Em          Am  

ผู้ทรงมาไถ่มนุษย์

   Dm         G            C  

ผู้ที่ยินดีและวางใจในพระองค์


           C                  Em              Am   G

3. เมื่อท่านนอนบนที่นอน นุ่มนุ่มอุ่นสบาย

F                   G                 C  

จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า

F                G                  Em         Am  

ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ใน ห้องที่แสนอบอุ่น

Dm                                     G  

ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย


     C                  Em             Am     G  

4. แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่

        F      G                C  

แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้

F                         G      Em         Am  

เพราะความรักพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์

Dm                     G                     C  

จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา

+3