top of page

NO.

324

พระคุณพระเจ้า

KEY

           G                     C       G  

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       G                 D  

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      G                     C          G  

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      G        D          G  

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


          G                      C            G  

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        G                  D  

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

       G                      C             G  

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

      G        D            G  

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


          G                    C       G  

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

      G                      D  

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       G                      C        G  

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    G       D        G  

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           G                    C    G  

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

       G                    D  

พระธรรมให้มีความหวัง

      G                        C      G  

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที

     G       D    G  

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


          G                C        G  

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

     G                      D  

ช้านานนับหลายพันปี

    G                C           G  

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

      G        D         G  

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

+3
bottom of page