top of page

NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

D#                                Fm  

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     Bb7                         D#

เรายกพระนามพระองค์บูชา

           D#

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

             Fm  

เหนือคำสรรเสริญ

         G#          Bb7          D#

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


Bb7               D#  Gm        G#

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Fm                   Bb    D#

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

Bb7              D#   Gm      G#

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

      Fm    Bb   D#

ทรงเป็นราชานิรันดร์

+3
bottom of page