top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           C        G               F             C  

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     C              G             F              C  

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   Am               F           C               G  

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          Am           F  

*ความกลัวหายมลายไป

        C                   G  

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       C               G  

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     Am         F  

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             C                G  

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

Bb               F                  C  

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

+3
bottom of page