top of page

NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

          Bb                   F  

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         D#                  Bb

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

      D#            Bb

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

Cm                     F  

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

 Bb              F   

แล้วจะคอยชี้ทาง

         D#                  Bb

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         D#                   Bb

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

Cm               F    Cm       F        Bb

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       F#            G#            C#

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       F#               G#             Bb

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       D#          F  

สรรพสิ่งจะล่วงไป

          Dm             Gm  

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        D#                F                 G  

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

+3
bottom of page