top of page

NO.

244

พระเจ้าดี

KEY

              G              Em  

**พระเจ้าดี ตลอดเวลา

                 C                         D  

ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ อยู่ในใจของฉัน

            G            Em   

พระเจ้าดี ตลอดเวลา

         C               D  

ในราตรีที่มืด แสงพระองค์ฉาย

            C          D              G  

พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา


              D                   Em  

1.ถ้าเราเดินผ่าน หุบเขามืดมน

            C                  Em    D  

และปัญหามารุมล้อมเรา

           Bm              Em  

อย่าได้กลัว พระองค์นำเรา

           C              D  

และรักษาเราให้มั่นคง

                Am                     D  

เพราะทรงสัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา

             Am                   C      D  

หรือเพิกเฉยเรา และถ้อยคำนั้นจริง


                  D              Em  

2.ก่อนเป็นคนบาป ไม่มีค่าเลย

             C                     Em    D  

เพื่อพวกเราพระองค์ยอมตาย

            Bm               Em  

เติมเราด้วย วิญญาณบริสุทธิ์

          C                    D  

เราจึงยืนยัน และเป็นพยาน

              Am                    D  

ความรักพระองค์  ซึ่งเป็นนิรันดร์กาล

               Am                C       D  

และความเมตตาไม่เคยหมดสิ้นไป

+3
bottom of page