top of page

NO.

085

พระเจ้าดีต่อฉัน

KEY

           G                      Bm  

1. เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน

    Am   D      G  

ในวันที่ฉันล้มลง

        C  

หมดแรงไม่เหลือ

        Bm           Am              D  

ไม่ว่าใครก็คง ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป


        G                     Bm  

2. ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย

    Am       D          G  

ในใจร้อง   หา  พระองค์

       C  

ช่วยเติมเต็มฉัน

           Bm              Am                 D  

ช่วยให้มันผ่านพ้น ในใจร้องบอกกับฉันว่า


               G      Bm  

***พระเจ้าดีต่อฉัน

            Em            Dm    G  

และพระองค์ทรงเติมฉัน

     C         Bm           Am        D  

ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ

    G             Bm         Em        Dm  G

ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน

      C        Bm           Am    D    G  

ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

+3
bottom of page