top of page

NO.

052

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

KEY

          F       C              F  

1.พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

       Bb      C              F  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

      Bb            C  

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      Am                  Dm  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Gm      C              F  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้


       Bb           C  

*จะเป็นหรือจะตาย

         Am             Dm  

จะหัวเราะหรือร้องไห้

     Bb         C                 F  

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

    Bb             C  

จะอยู่เพื่อจะกล่าว

           Am                  Dm  

และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์

               Gm               C  

จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญ

                    F  

พระนามพระองค์


     F       C              F  

2.โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

Bb       C              F  

โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

      Bb            C  

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      Am                  Dm  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      Gm       C              F  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

+3
bottom of page