top of page

NO.

221

พื้นฟ้าสวรรค์

KEY

    C     Em        F       G  

1. พื้น   ฟ้า     สวรรค์

                         F       C  

ประกาศพระบารมีพระเจ้า

C    Em             F     G  

ผู้    ใด    เปรียบปาน

                          F         C  

พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ


                                         F      G  

*** เพราะพระองค์ทรงพระชนม์

                         Em      Am  

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

                                  Dm      G  

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ

               C  

นมัสการพระองค์


     C     Em          F     G  

2. ฉัน    จึง    กราบลง

                     F    C  

ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี

C   Em           F     G  

ผู้   พลี    พระชนม์

                     F       C  

นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า


                                   F       G  

***และพระองค์ฟื้นพระชนม์

                         Em    Am  

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

                                    F       G  

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ

                    C   

นมัสการพระองค์

+3
bottom of page