top of page

NO.

490

มีสิ่งไหน

KEY

Fm                                Cm  

1. เมื่อชีวิตของฉันไม่มีอะไรแล้ว

Fm                                    Cm  

เมื่อชีวิตของฉันเสียทุกอย่างไป

Fm                                 Cm  

และเมื่อฉันไม่เห็นอะไรอยู่ตรงนั้น

        G#                    Bb    D#   Bb

ใจก็แทบหมดหวังฉันใกล้จะพังทลาย


Fm                                       Cm  

2. เมื่อไม่เหลือไม่เห็นสักคนที่บอกรัก

Fm                                Cm  

ไม่มีใครไยดีและคอยห่วงใย

Fm                           Cm  

ฉันถึงได้รับรู้ฉันมีมากแค่ไหน

       G#       Bb              D#    Gm  

ที่ฉันมีวันนี้ฉันมีมากพอแล้ว


            G#               Bb     D#

**มีสิ่งไหนมีค่ากว่าการที่มีชีวิต

         G#             Bb             D#

มีสิ่งไหนมีค่ากว่าการที่ยังหายใจ

        G#m            C#     Bb               Cm  

มีสิ่งไหนมีค่ากว่านี้ที่พระเยซูตายเพื่อไถ่เรา

     G#               Fm   Bb             D#

ไม่มีแล้วไม่มีสิ่งไหนมีค่ากว่าพระองค์


Fm                                   Cm  

3. เมื่อชีวิตของฉันได้มีพระองค์แล้ว

Fm                             Cm  

ฉันก็รู้เรื่องไหนที่ควรใส่ใจ

Fm                                Cm  

เมื่อดวงตาของฉันไม่มีอะไรขวาง

            G#            Bb                 D#

แค่ฉันมองออกไปพระองค์อยู่ตรงนั้น

+3
bottom of page