top of page

NO.

517

มุ่งหน้ารับใช้

KEY

Intro: Am  / F  / C  / G   (X2)

Am                   F     C            G  

1. เหมือนดั่งต้นไม้ที่โตและสูงใหญ่

Am               F        C            G  

ความรักพระองค์ถูกส่งต่อเรื่อยไป

Am       F       C             G  

แม้วันเวลาจะพ้นผ่านเท่าไร

Am          F            C             G  

จะไม่ลืมเลือน สิ่งที่ทรงเรียกในใจ


    C     F          G       C  

**เราจะมุ่งหน้าเพื่อรับใช้

C       F      Am     G  

จนถึงวันทรงรับเราไป

C      F        Em    Am  

พระมหาบัญชาคือหัวใจ

F          G          C  

ก้าวเดินไป ตามพระองค์

(ก้าวเดินไป สู่เส้นชัย)


Am          F      C        G  

2. ให้ชีวิตนี้เป็นผลที่งดงาม

Am               F          C                G  

ประกาศพระนามเป็นพรอย่างมากมาย

Am             F        C           G  

เข้าเฝ้าพระองค์ได้โดยไม่ละอาย

Am         F                C          G  

ทุ่มเทแรงใจ สุดความคิดสิ้นกำลัง


               C        F    Am       G  

***เราจะก้าวต่อไป จนถึงเส้นชัย

C       F        Am      G  

ทำต่อไป ตามน้ำพระทัย

+3
bottom of page