top of page

NO.

265

รักยิ่งใหญ่

KEY

                        D#                  Bb

1. ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

          G#           D#

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

         G#       D#                 Fm      Bb

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

                D#              Bb

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

             G#           D#               G#

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                    Bb            D#     D#7

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                        G#         Bb

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

             Gm         Cm  

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่

                G#       Bb        D# D#7

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                     G#            Bb

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

        Gm           Cm  

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

                Fm        Bb     D#

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา


Solo: D#/ Bb/ G#/ D#/ G#/ C  

                     F                    C  

ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

          Bb         F  

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

             Bb   F                 Gm    C  

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

                 F                 C  

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

             Bb          F                Bb

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                   C                F     F7  

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                        Bb         C  

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

          Am           Dm  

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่

               Bb          C         F     F7  

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                     Bb            C  

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

        Am            Dm  

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

               Gm           C      F  

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา

+3
bottom of page