top of page

NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    F  

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Dm  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                Bb

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      Gm                         F  

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          F  

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Dm  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           Bb

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  Gm                      F  

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       Bb                 C  

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             Am          Dm  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            Bb

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        C                          F  

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     Bb         C  

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            Am               Dm  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     Bb

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      C                           F  

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          F  

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Dm  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           Bb

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  Gm                     F  

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

+3
bottom of page