top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

Dm                      Dm         C  

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

Dm                   Dm         C  

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

Dm                Dm      C  

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

Dm                     Dm      C  

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


F                                C  

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          Gm  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

Bb

ฉายภายในข้า

F                                   C  

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     Gm  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

Bb                          Dm  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


Dm                         Dm          C  

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

Dm                  Dm          C  

ถึงบรรดาประชาชาติ

Dm                      Dm          C  

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

Dm                Dm          C  

ในวันนี้และสืบไป

+3
bottom of page