top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: Gm  / Gm  / Gm  / Gm  

Gm  / Bb /Cm   D  / Gm   /Gm  / D  

       Gm                                        Bb

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Cm                          D           Gm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Gm  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             Bb

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      Cm  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               D                      Gm  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         Gm  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         Bb

เพราะได้พบพระเจ้า

  Cm  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       D             Gm  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       Gm                                        Bb

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Cm                          D           Gm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Gm  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 Bb

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    Cm  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 D                 Gm  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           Gm  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          Bb

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        Cm  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  D                 Gm  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       Gm                                        Bb

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Cm                          D           Gm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Gm  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        Bb

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         Cm  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               D                   Gm  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           Gm  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       Bb

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             Cm  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        D                 Gm  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       Gm                                        Bb

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Cm                          D           Gm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Gm  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   Bb

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     Cm  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          D                          Gm  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         Gm  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               Bb

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       Cm  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 D  

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  Gm  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

+3
bottom of page