top of page

NO.

257

สายฟ้า

KEY

Intro: G#/ C#/ D#/ D#

C#

1. จงถวายพระพรพระสิริ

Fm  

จงถวายพระเกียรติพระกําลัง

Bbm                                D#

อันคู่ควรพระนามของพระเยโฮวาห์

C#    Bbm            D#                C#

  จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงบริสุทธิ์


   G#                              C#

*เสียงของพระเยโฮวาห์ อยู่เหนือนํ้า

       Fm                                 D#

พระเจ้าแห่งพระสิริทรงคะนองเสียง

Fm                          C#

พระองค์เป็นที่น่ายําเกรง

                                      D#

ทรงขึ้นประทับเป็นกษัตริย์นิรันดร์


        Fm                 C#

**สุรเสียงอันฤทธานุภาพ

               G#            D#

เต็มด้วยความสูงส่ง

                          C#             G#

ฟาดความหยิ่งให้หักล้มลงต่อพระกําลัง

     Bbm                         D#

สุรเสียง ดั่งสายฟ้าวิ่งฝ่าลม

Fm                       C#

เสียงของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

                  G#                   D#

สั่นสะท้าน ทะเลทราย ป่าไม้ไกล

                    C#                       G#

และทุกคนที่มองเห็น มันจะป่าวร้องพระสิริ

      Bbm                 D#     G#

พระสิริเป็นของพระองค์

+3
bottom of page