top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: D#/ Cm  / G#/ Bb

              D#              Cm  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              G#

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         Bb

กำลังทรุดโทรมไป

D#               Cm  

แต่จิตใจภายในนั้น

      G#                          Bb

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               G#              Gm  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     G#                Gm  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     G#                  Gm  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

G#                   Bb

มากหาที่เปรียบมิได้


                D#                      Cm  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    G#  

ที่เรามองเห็นอยู่

              Bb                   D#

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Cm  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      G#

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             Bb                        D#

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    D#                   Cm   G#                Bb

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

+3
bottom of page