top of page

NO.

088

สิ่งเดียว

KEY

Intro: C  / Am  / F  / Dm   G  /

    C                              Em  

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    Am                           Em  

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    F                            Em      Am  

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

      Dm                             G  

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     C                            Em  

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       Am                       Em  

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

          F  

ความสัตย์ซื่อพระองค์

              Em    Am  

เป็นความหวังของข้า

    Dm        G           C         G  

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             C  

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

       Em  

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

         Dm  

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    F      G  

ในรัก ที่มั่นคง

      C  

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

      Em         Am  

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     F                  Em  

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Dm            G                C  

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

Midtro: C  / Am  / F  / Dm   G  /

F  

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Em  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Dm                         

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

       Am      Em  

เสาะหาและเฝ้าคอย

F  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Em  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Dm  

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

        F       G         C  

เสาะหาและเฝ้าคอย

+3
bottom of page