top of page

NO.

452

หนึ่งเดียว

KEY

C                         Am  

ข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

             F                 Em  

หนึ่งในชีวิต หนึ่งในจิตใจ

    Dm                G  

ข้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด

C  

พระองค์ครอบครองทุกสิ่ง

Am  

ทรงมอบความจริงให้ข้า

                  F              Em  

ได้ประกาศไป ให้จนสุดปลาย

     Dm                 G  

รับใช้ด้วยความตั้งใจ


                    F  

***เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

                              Em          Am  

เป็นพระเจ้าที่คงอยู่วันนี้และสืบไป

               F  

พระองค์เป็นหนทางและความรอด

                                  Em       Am  

นําทางเดินไปตลอด ให้ข้าเสมอไป

             Dm                G  

ข้าจะอาศัยพระคําพระองค์

                Em               A  

เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมาย

Dm                G  

ผู้เดียวที่ข้ารับใช้

      Dm                 G           C  

คือองค์ผู้ทรงพระชนม์ เสมอไป

+3
bottom of page