top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      F                                      Bb

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   F                                  Bb

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

C               A               Dm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Gm                   Am  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

Bb                   C  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     F                                     Bb

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

F                             Bb

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

C                 A                    Dm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Gm             Am      Bb            C  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            F      Dm          Gm  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              C               Am  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Dm         Gm           C  

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            F     Dm        Gm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              C                    Am      Dm  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Gm     Bb       C             F  

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 C             Am      Dm  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     Gm    Bb    C              F  

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

+3
bottom of page