top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                C                G       Am      G  

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            Dm                   C       G  

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            C            Em                Am  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             Dm                    C           G  

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          C            G         Am      G  

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        Dm                   C          G  

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        C                   Em               Am   G  

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    Dm                       G        C  

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     F        G                     Em  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      Am               Dm  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      G                    C  

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              F          G                  Em  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       Am              Dm    G             C  

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

+3
bottom of page