top of page

NO.

114

ฮาเลลูยา W501

KEY

     C  

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร

       F                      Dm                 G  

และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต

                C  

ของลูกให้ก้าวไป


C  

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

  Am  

ที่ไม่เคยจางหาย

       F                  Dm                G  

คอยชูและหนุนเราไว้ ให้พ้นวันเลวร้าย


            C  

***ฮาเลลูยา

                                     F  

ขอสรรเสริญพระนามขององค์พระคริสต์

         G  

ฮาเลลูยา

                               C  

ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา

            F  

เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง

               Em               Am  

เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า

          Dm       G  

ฮาเลลูยา

                                      C  

ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้นดวงใจ


     C  

2. เป็นดังสมอ เป็นดังกับเสา

        F  

เป็นหลักให้เรายึดไว้

     Dm                    G  

ไม่ให้หลุดลอยเคว้งคว้าง

                       C  

เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

C  

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

Am  

ที่ไม่เคยจาง หาย

      F                    Dm  

คอยชู และหนุนเราไว้

                   G  

ให้พ้นวันเลวร้าย

+3
bottom of page