top of page

NO.

125

เข้ามา

KEY

C  

1. ใจที่กระหาย การเยียวยา

Am  

มือที่อ่อนล้า ไร้กำลัง

Dm  

เราปรารถนาเพียง

G  

จะได้หยุดพักในพระองค์


C  

2. อยากมีชีวิตที่เริ่มใหม่

Am  

อยู่ในพระทัยของพระองค์

Dm  

เรามีแต่หัวใจ

G  

ที่อยากจะร้องเป็นบทเพลง


     F             Fm  

**พระเยซู พระเยซู

      C          A  

ข้าทูลร้องขอการรักษา

Dm                             G  

ขอวางลง ทุกเรื่องที่ผ่านมา


              C  

**เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น

    Am  

มารับการเติม มารับกำลังใหม่

Dm  

ร้องด้วยใจทั้งหมด

     G  

จะร้องทูลพระองค์

           C  

เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น

Am  

นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

Dm                           G  

ขอพระองค์สัมผัสและขอทรงเติมหัวใจ

                  C  

ให้เต็มด้วยพระวิญญาณ

+3
bottom of page