NO.

046

เปี่ยมรัก

KEY

            Gm                 D#

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

        F                  Gm  

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

     Gm                        D#

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

      F             Gm  

ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด


           D#    F       Dm      Gm  

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

         D#  F          Bb  D  

พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา

            D#              F         Dm   Gm  

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

               D#      F               Gm  

แห่งความรัก พระคุณและเมตตา


        Gm                   D#

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

   F                  Gm  

ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง

    Gm                     D#

ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง

    F               Gm  

ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

+3