top of page

NO.

072

เมตตาหลั่งมา

KEY

    F             Bb           F           C  

1. เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน

F             Bb          F       C  

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

F             Bb            F  

เมตตาหลั่งมา พาพระพร

         C     F      Bb C  

ลงมาสู่ทุกคน


   F               Bb         C  

** เฮ โอ เรามารับพระเมตตา

F               Bb       C  

เฮ โอ เรามารับพระคุณ

F               Bb     C      F      Bb C  

เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

+3
bottom of page