top of page

NO.

467

เมื่อเราเป็นหนึ่ง

KEY

      F                  Gm             Bb

1. เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน

F                      Gm                Bb

เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

C                               Dm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Gm                   F  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

Bb                    C  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


    F                  Gm              Bb

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

F               Gm          Bb

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

C                                     Dm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน

Gm             F        Bb               C  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


               F   Dm             Gm  

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             C       Bb       Am  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Dm          Gm           C  

หลังไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            F    Dm           Gm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             C          Bb      Am      Dm  

เพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไป

    Gm    Am       C            F  

ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา

(เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย)

(ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์)

+3
bottom of page