top of page

NO.

258

เราขอบพระคุณ

KEY

     G#                            D#

1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน

Cm                          Fm    D#

ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร

C#                              Cm  

เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ

             Bbm        D#

พระองค์นำให้มีวันนี้

Cm                     Fm  

เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้

Bbm                          C#m  

พระองค์ทรงนำในทุกที

       G#   D#  Fm     D#        C#

สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้ง

                D#

ในรักมากมาย


                           C#

** อยากขอบพระคุณพระองค์

D#                                 Cm  

เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่

Fm                 Bbm  

เมื่อทรงเคลื่อนไหว

                  D#

พระพรหลั่งไหล

                         G#

เหมือนหยาดฝนโปรยปราย

                       C#

อยากขอบพระคุณพระองค์

D#                              Cm               Fm  

เพราะว่าพระสัญญามั่นคง ไม่เคยเปลี่ยนไป

           Bbm          D#                  G#

ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ


       G#                          D#

2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ

Cm                 Fm      D#

ชีวิตนี้ขอมอบถวาย

C#                        Cm  

ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย

          Bbm               D#

ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง

Cm                              Fm  

เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่

Bbm                                C#m  

พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง

         G#      D#         Fm  

จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง

     D#  C#              D#

ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ

+3
bottom of page