top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     D#                            Cm  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

G#                        Bb      D#

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

G#               Bb      Gm               Cm  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

Fm                     Bb

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    D#                          Cm  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

G#                Bb    D#

เราเป็นความหวังกำลังใจ

G#              Bb  Gm           Cm  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

G#                    Bb      D#

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    Cm         Gm  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

G#               Bb  D#

จงวางใจในเราเสมอ

Cm          Gm  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

G#                Bb

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

G#               Bb

จงอยู่ในพระทัยเรา

G#              Bb      D#

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

+3
bottom of page