top of page

NO.

290

เราพบพระเยซูคริสต์

KEY

G                   C           D         G  

1. เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา

                    C              D                 G  

พระองค์งามเลิศประเสริฐ  เราขอสรรเสริญ


      C     D         G    Bm      Em  

***นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า

      D  

ในความบริสุทธิ์

               G                 G7  

เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์

C                 D          G       Bm   Em  

ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรงนิจนิรันดร์

D                                             G  

พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง

+3
bottom of page