top of page

NO.

282

เริ่มให้ถูก

KEY

     G#                          C#

1. เริ่มให้ถูก ผูกพันกับองค์พระเจ้า

     D#                      G#

ทุกวันเวลาและตลอดไป (X2)


C#                      G# 

*จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต

C#                         G#

ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

       Bbm                       Cm  

และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง

C#        D#

จงรักทุกคน


           G#                     Fm  

2. ถ้าท่านได้ รักแบบฉะนี้ไว้แล้ว

Bbm                     D#

ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง

C#                Cm  

จงรักษา บัญญัตินี้ไว้

Bbm   D#            G#

เพื่อ ชีวิต มีสุขสืบไป

+3
bottom of page