top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    D                                      Em  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             F#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      G  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

D                         Em  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              F#m  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           A  

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    G                               A  

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

D                               G  

พร้อมออกทัพประจัญบาน

G                                D                    A  

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              D                  G  

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    Em                  A  

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            Bm                   E  

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                G  

จะทรงนําเราไป

               Em      A         D  

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      D                                   Em  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            F#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       G  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

+3
bottom of page