top of page

NO.

343

แตกต่างไม่แตกแยก

KEY

Intro: D   A  / G  

    D              A  

1. มีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือน

Bm                  A  

ความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน

G                      F#m      Bm  

เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉัน

     Em               A  

มารวมเป็นคำว่าเรา


    D               A  

2. พระเยซูผูกพันให้เรารัก

Bm                  A  

ร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน

G                  F#m    Bm  

เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์

    Em            A  

ไปถึงผู้คนมากมาย


                     D                  A  

***ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน

                   Bm                   A  

อย่าให้ขวากหนามทำเราแยกทาง

                G                     F#m       Bm  

ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง

       Em             A  

ถ่อมใจฟังกันและกัน

                D                   A  

ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน

              Bm              E  

จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง

G                     F#m    Bm  

ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง

      Em                A        D  

ต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน


    D                   A  

3. ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก

Bm          A  

ให้อภัยซึ่งกันและกัน

G                      F#m    Bm  

โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์

      Em                    A  

เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว

+3
bottom of page