top of page

NO.

570

แปรเปลี่ยนไป

KEY

Intro: D#/ G#/ Gm   Cm  / G# Bb/ D#

       D#        G#      D#              G#

พระเยซู เข้ามา พระองค์ทรงช่วยพา

              Gm   Cm  

นำทางให้แปรเปลี่ยน

Fm                                        D#

ชีวิตร้ายเศร้าตรมระทมเปลี่ยนไป

                 G#

แปรเปลี่ยนไป

       D#       G#                Gm   Cm  

พระเยซู เข้ามา อภัยโทษความผิด

   Fm   G#              F#

ให้ชีวิต ชีวิตอันสดใส

        B          Fm    Bb

พระองค์ ดีเลิศล้ำ นิรันดร์

+3
bottom of page