top of page

NO.

117

ในพายุ

KEY

G                        Em  

1 ในพายุมีลมและฝน

                              C  

ข้าทูลขอ ให้ผ่านพ้นไป

                             G  

พระบิดา ใจข้าหวั่นไหว

G                                 Em  

ข้าเหนื่อยล้า มองไม่เห็นทาง

                                  C  

ความผิดหวัง ทำให้ท้อใจ

                              G  

โปรดเมตตา คนใจสลาย


                     C  

* เพราะข้าจะวิ่งไปตามพระองค์

               Em  

ถึงแม้ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

                   C  

เมื่อพระองค์นำทางใด

                             D  

ข้าพร้อมจะยอมทำตาม

                  C  

เพราะข้าจะร้องสรรเสริญพระองค์

             Em                              C  

ถึงแม้ในวันที่น้ำกลบตา แต่ข้ามั่นใจ

                                      D  

ในรักเที่ยงแท้ และพระสัญญา

                G  

ข้าเชื่อพระองค์


G                            Em  

2 เมื่อพายุ ยังไม่ผ่านพ้น

                               C  

ลมและฝนไม่เคยเห็นใจ

                                   G  

แต่พระองค์ ทรงกอดข้าไว้

                                     Em  

โปรดประทาน กำลังเรี่ยวแรง

                         C  

ให้ข้าพ้น เวลานี้ไป

                                G  

ให้เข้มแข็ง ในวันโหดร้าย


C   D    G           C  

**** แม้ มี พายุใหญ่

C        D     G            C  

เปียก ปอน แต่ ไม่ถึงตาย

C        D     G             C  

ความ หวัง อยู่ ในพระองค์

C   D    G             C  

ชี   วิต   ข้า มอบ ถวาย

+3
bottom of page