top of page

NO.

585

ให้โลกได้รู้ (Rooftops)

KEY

Intro: Em  / C   (X2)

Em  

1. ฉันเข้ามา เฝ้าพระองค์

D  

ขอพบความจริงด้วยใจปรารถนา

     C  

ฉันรู้โดยพระคุณอัศจรรย์

     D  

นำฉันมาถึงพระองค์

       Em  

พระองค์ประทานเสรีแก่ฉัน

    D  

ทุกวันฉันมอบชีวิตถวาย

        Am                Em  

ฉันขอยืนต่อหน้าพระองค์

        G                        D  

เปล่งเสียงประกาศเสรีภาพที่มี


                G  

**ขอประกาศนามพระองค์

                D  

ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยิน

           Em                      C      D  

ทุกสิ่งในฉัน เป็นของพระองค์

    G  

ทั้งสิ้นดวงใจ  ฉันมอบไว้

D  

ในพระหัตถ์พระองค์

                  Em               C  

เป็นของพระองค์ ของพระองค์


    Em  

2. ขอชูมือให้โลกได้เห็น

      D  

เทิดทูนสิ่งดีที่ทำให้ฉัน

       C  

พระองค์เพียงผู้เดียว

   D  

ที่ฉันจะก้มกราบกราน

     Em  

ฉันจะแบ่งปันให้โลกได้รู้

     D  

ถึงความงดงามแห่งรักเลิศล้ำ

           Am               Em  

และขอคุกเข่าต่อพระองค์

   G                    D  

ชูมือประกาศเสรีภาพที่มี


              G  

***ฉันเข้ามา ต่อหน้า พระเจ้าผู้สูงสุด

         Em                                      C  

เปิดดวงใจ ต้อนรับ พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์

                      Am             G  

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์

+3
bottom of page