top of page

NO.

067

ไฟไฟไฟ

KEY

     F               Dm  

1. ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า

Gm                         C  

ลอยลงมาเหนือพวกเรา

F                      Dm  

คริสเตียนไม่ควรซึมเซา

Gm       C          F  

มาพวกเราร้องเพลง


     F            Dm  

**ขอองค์พระเยซูเจ้า

     Gm          C  

ประทานไฟลงมา

F               Dm  

ขอองค์พระเยซูเจ้า

       Gm     C    F  

ประทานไฟในใจข้า

+3
bottom of page