top of page

NO.

548

ไม่ต่างกัน

KEY

G#m             F#                 E  

บอกว่ารักกัน แต่ทำร้ายกัน

                  F#         G#m  

ทำไมเราไม่คิดให้อภัย   อยากจะเข้าใจ

                    C#m           G#m          F#

เราทะเลาะกันอยู่เพื่ออะไร

G#m                F#                   E  

ไม่อยากพูดจา ไม่มองหน้ากัน

   B                  C#m                   F#

มีชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไร

G#m           F#                    E  

ถ้าเรารักกัน ต้องช่วยเหลือกัน

                F#            G#m  

มันจะดีกว่านี้สักเท่าไร

        F#                          C#m        F#

แบ่งปันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหม

G#m                F#           E  

ต่างกันแล้วไง ถ้าเรารักกัน

                  D#m           C#m  

เพราะความรักเหนือทุกอย่าง

                     F#         E       F#

ยิ่งกว่าเหตุผลใด ความรักชนะจิตใจ


           B     F# G#m      F#     C#m  

*ไม่ต่างกัน ทุกๆคนมีคุณค่าเหมือนกัน

                 F#

เมื่อมองด้วยรัก

   B   F# G#m   F#   E  

วันนี้เรามีชีวิตด้วยความรัก

                  C#

ไม่ใช่เพราะเงื่อนไข

E                  F#              G#m  

พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้รักกัน

+3
bottom of page