NO.

533

ขนมปัง 5 ก้อน

KEY

     D        F#m          G      A      D      A  

1. ใบไม้จะมีชีวิต ถ้ามันติดอยู่กับเถา

Bm               F#m  

เป็นเหมือนกับตัวของเรา

    E                     A  

ที่เข้าสนิทกับพระองค์


     D                 F#m  

2. ความเชื่อ แม้เพียงเล็กน้อย

    G     A                 D     A  

ภูเขาใหญ่ๆ ก็เคลื่อนไป

Bm              F#m  

จงเชื่อด้วยสุดหัวใจ

     Em                 A               D  

จะเห็นความยิ่งใหญ่ ของพระองค์


       G             A         F#m          Bm  

***ขนมปัง 5 ก้อน กับปลาอีกนิดหน่อย

     Em     A     D  

ยังเลี้ยงผู้คนได้มากมาย

     G          A            F#m    Bm  

สิ่งใดในมือเรา จะเล็กสักแค่ไหน

      Em  

จะเห็นผลมากมาย

       G                              A  

ถ้าเราวางในพระหัตถ์พระองค์

+4