top of page

NO.

005

ขอบคุณเหลือเกิน

KEY

                    D#

1. เราร่วมกันร้องเพลงนี้

                 Fm  

ขึ้นมาเพื่อสรรเสริญ

                     G#    Bb                 D#

ขอบคุณเหลือเกินที่พระองค์พาเรามา

        Cm  

ประคองเรามาจนวันนี้

        Fm  

ด้วยรักและความเมตตา

    G#               Fm         Bb

ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเท่าไหร่


              D#                        Fm  

2.ในวันที่ล้มพระองค์ทรงก้มพยุงไว้

             Bb                            D#

วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตา

           Cm  

ในวันที่โลกทั้งโลกดูหมดหวัง

       Fm  

วันที่ใจเราเหนื่อยอ่อนล้า

          G#               Fm        Bb

แต่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบ่าต่อไป


                                D#

**ขอร้องสรรเสริญพระองค์

   Fm                Gm  

ผู้ทรงประทานซึ่งความหวัง

   Fm          D#         Cm           Fm  

นมัสการพระองค์ ด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ

Bb                      Cm     Bb

ขอบพระคุณความรักมากมาย

      Gm     Cm  

ที่ไม่มี    ที่ไหน

       Fm              Gm   

ที่จะรักเราเหมือนที่เรา

    G#              Bb D#

ได้รับจากพระเยซูผู้นี้

+4
bottom of page