NO.

441

ข้าขอนมัสการ

KEY

Intro: Em  / C  / Am  / D  

Em                       C   Am                D  

1. ในเวลาที่ข้าหมดแรง    ในเวลาที่ข้าท้อใจ

Em                    C  

ในวันที่ข้ามองไม่เห็นใคร

Am                         D  

เมื่อขาต้องเสียความฝันไป


          Em                     C  

*ข้าวางใจพระองค์ ข้ารอคอยพระองค์

            Am                     D  

พระองค์มีแผนการสำหรับข้า

          Em                         C  

แม้ในความวุ่นวายพระองค์นำข้าไป

Am                    D  

พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจ


         Em                  D  

***ข้าขอนมัสการ  ข้าเชื่อด้วยใจศรัทธา

C                           Am            Bm  

ถวายเครื่องบูชา ที่หน้าบัลลงก์พระองค์

    Em                       D  

ข้าขอนมัสการแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา

     C                      Am          Bm     Em  

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการได้อยู่ในพระนิเวศพระบิดา

+4