top of page

NO.

371

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

KEY

 G#                               D#

1. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

       Bbm        D#       G#

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

             Fm              Bbm  

พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด

     D#

สวัสดีแก่ชนมนุษย์

G#                 C#    D#

ทุกประเทศจงตื่นยินดี

G#                    C#   D#

ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี

C#                      Bbm  

เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม

D#7                          G#

พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม

C#                     Bbm  

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

D#               G#

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน


    G#                    D#

2. องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน

Bbm                    D#       G#

เป็นพระเจ้า    ผู้ทรงพระชนม์

Fm                 Bbm  

ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด

D#

แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ

G#                C#         D#

องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด

G#                C#  D#

ลงมาทรงกายามนุษย์

 C#        Bbm            D#          G#

จงสาธุผู้ปรากฎเป็นพระเยซูอิมมานูเอล

C#                      Bbm  

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

D#               G#

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน


     G#             D#

3. พระเยซูเป็นมิตรไมตรี

       Bbm              D#   G#

ทรงพระนาม   ผู้เลี้ยงอันดี

Fm               Bbm  

เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม

D#

ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ

G#                C#     D#

ทรงมาหาคนผู้หลงหาย

G#                      C#     D#

เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย

C#                   Bbm  

และทรงยกบาปโทษให้พลัน

D#           G#

รอดชีวิตตลอดนิรันดร์

C#                     Bbm  

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

D#               G#

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

+4
bottom of page