NO.

395

ตรึงชีวิตที่เหลือ

KEY

D             Em                F#m        G  

1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจดวงนี้ให้สั่นไหว

D            Em              F#m          G  

ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป


D              Em                F#m          G  

2. เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่

D               Em             F#m           G  

ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์


A                                D  

*ข้าฯอยากจะรู้พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน

Em   F#m        G               A  

คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร


                        G     A             F#m    B  

**แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง   ของความรู้สึก

   Bm   Em         A              D  

ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต

                  G   A                   F#m     B  

ขอมอบดวงใจ     ทั้งวิญญาณจิต

Bm    Em              A              D  

ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์

+4