top of page

NO.

531

ทางนั้น ทางเดียว

KEY

           D     A        Bm       F#m  

1. ไม่มีรักใด ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้

         G           D         Em           A  

ที่พระองค์ยอมตาย บนไม้กางเขนเพื่อเรา

D                    A           Bm        F#m  

เมื่อเราเชื่อวางใจ พระเยซูทรงให้ชีวิต

G            D              Em          A     D  

คือชีวิตนิรันดร์ ที่บนสวรรค์บ้านของเรา


                  G          A       F#m        Bm  

***พระองค์เป็นทางนั้น ทางเดียว ไปสู่ชีวิต

               Em    A  

เพราะพระเยซูคริสต์

        Am                  D  

แบกรับความผิดมากมาย

              G            A            F#m      Bm  

พระองค์เป็นความหวัง ให้ทุกคนที่กลับใจ

          Em            A               D  

เข้ามารับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์

(เข้ามารับความรักยิ่งใหญ่ในพระองค์)

+4
bottom of page