NO.

398

นี่คือเวลา

KEY

Intro: D#m  / C#

F#                                   D#m  

1. มีผู้คนที่ต้องการได้รู้ข่าวดี

                                        B  

มีทุ่งนาที่ต้องการที่พร้อมให้เรา

                     C#    D#m  

เก็บเกี่ยวด้วยกัน ในวันนี้


F#                                        D#m  

2. มีเวลามีเรี่ยวแรงที่เหลือเท่าไร

                                 B  

ใครจะรู้ว่าจากนี้ ชีวิตที่มี

                 C#     D#m  

เราอาจไม่เจอกับพรุ่งนี้


               B  

***นี่คือเวลาออกไป

                         D#m  

บอกเรื่องรักมากมายให้ทุกคน

               B                              Bbm  

นี่คือเวลาสุดท้าย ให้เราประกาศไป

                D#                G#m  

ให้ทุกแห่งหน ทำด้วยหัวใจ

              C#                        D#m  

เพื่อคนไทย เพื่อแผ่นดินของเรา

(จะกลับมาหาพระองค์)

+4