NO.

124

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

KEY

          F#          B  

1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม

      F#           B  

เราเข้ามาต่อ หน้าพระองค์

    D#m         C#       B  

เราเข้ามา นมัสการ พระองค์

      F#            B  

เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ

      F#             B  

เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ

    D#m          C#     B  

เราเทิดทูน นมัสการ   พระองค์


                     F#             B  

***ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง

                   D#m                   C#

บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน

                F#                B  

ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้

             D#m                C#

พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไป

           G#m  

(แม้ในวันมืดมน)

       B           C#      F#

(พระองค์ทรงเป็นบทเพลง)

                     F#              B  

**พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน

                D#m                 C#

ในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามา

               F#                B  

ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง

                   D#m                    C#

พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกครา

          G#m            B           C#       F#

แม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลง


     Bbm                               D#m  

***ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ

        G#              C#

เรานมัสการ เรานมัสการ

Bbm                        D#m  

ยามมีอันตราย เรานมัสการ

       G#               C#

เรานมัสการ เรานมัสการ

+4