NO.

596

พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทาง

KEY

         C#    Cm  

1. ฉันไม่รู้ว่าทางที่เดินไป

     Bbm              D#       G#

จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า

       C#     Cm  

พรุ่งนี้หากเจอกับปัญหาใด

    Bbm                             C#m      D#

จะขอพระองค์ทรงนำผ่านไป

             C#           Cm  

2. ฉันเหนื่อยล้ากับทางที่เดินไป...

    Bbm                D#      G#

ไม่เคยมีความอิ่มใจสักอย่าง

         C#      Cm  

เสาะหาอยากเดินอยู่บนหนทาง

  Bbm                                  C#m      D#

ที่เต็มด้วยความเปรมปรีด์สุขใจ


Fm         D#       C#    Bbm       D#

*นับจากนี้ไปฉันตั้งใจจะเดินกับพระองค์

G#                  D#             Fm  

***พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทาง

               D#          C#

ฉันเชื่อวางใจในพระองค์

                 Cm       Bbm              D#

วันและคืนที่ลำบากจะช่วยนำผ่านไป

G#                D#             Fm  

   ยามที่ฉันเหนื่อยและล้มลง

                  D#          Bb

พระเจ้าประทานกำลังใหม่

    C#m              D#      G#

ให้ผ่านความเลวร้ายนั้นไป

+4