NO.

259

ยกมือของท่าน

KEY

 C#           F#

ยกมือของท่าน

G#                   C#  G#

ถวายเกียรติราชา

C#             F#

ถวายบังคมก้มกราบ

          G#          G#7

วันทาสรรเสริญ


    C#          F#  G#   C#

**องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี

C#              F#

องค์พระภูมี ข้าขอภักดี

G#7               C#

แด่องค์จอมราชา

+4