NO.

569

รักพระเยซู

KEY

Intro: B  / E  / F#/ B  

    B                         E  

1. อยาก อยากจะค้นหาความจริง

F#                                        B  

มองแลดูความหมาย รักคืออะไร

G#m            F#    E               D#m  

รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข

C#m                                 F#

รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี


    B                E  

2. อยู่ อยู่ในรักพระเยซู

F#                                     B  

มองแลดูความงามของชีวิตใหม่

G#m                F#     E             D#m  

รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก

C#m                              F#

รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต


   E                     F#       B     G#m  

**อยากแบ่งความรักให้ทุกคน

C#m     F#       B  

บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่

F#                                    D#m    G#m  

อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้

C#m        F#             B  

รักพระเยซู คือความจริง

+4